• Meie server toimib kasutajanime põhiselt, seega preemium nime vahetades kaotad kõik oma vara
  • Kräkitud kasutaja peab alati hoidma saladuses oma parooli, sest tema üksinda vastutab oma kasutaja eest
  • Enne kaebuse tegemist hangi endale tõendusmaterjal
  • Ära sekku põhjuseta võõrasse teemasse - asjasse mittepuutuvaid ja iseenesest mõistetavaid kommentaare pole vaja
  • Kasuta alati korrektset kirjakeelt. See teeb sind kümme korda meeldivamaks ja viis korda targemaks
  • Kui keegi on teinud sulle ülekohut, ära lange sama madalale. Jäädes mõistlikuks ja rahulikuks saab kõik probleemid lahendada
  • Austa alati serveri reegleid - need on olemas sinu kaitseks
  • Võta aktiivselt osa erinevatest foorumi teemadest - nii hakkad paremini silma Juhtkonnale
  • Reeglite rikkujat nähes või üldse meeskonna poole pöördudes kasuta käsku /abi - selleks see loodud ongi ja seeläbi paistab su kiri meeskonnale tähtsamana
  • Kui leiad, et server vajab muutusi, siis kõige vähem aitab alla andmine ja lahkumine ning kõige rohkem aitab aktiivne kihutustöö vajalike muudatuste elluviimiseks