Wabariigil on nüüd oma Discord! Tule ja liitu meie vestlusega!

Wabariik on hetkel nn “talveunes”, mis tähendab, et uusi funktsioone aktiivselt ei arendata.
Server jääb normaalselt tööle, vigu parandatakse ning klienditeenindus ja meeskond jäävad ka aktiivseks.

Seadused

Tingimused on kirjas Tingimuste lehel.
Uuendatud: 18.08.2017
 1. Kogu kommuunis

  1. Vestluse vorm
   1. Serveri keel on eesti keel, teisi keeli võib avalikult kasutada ainult üksikute väljendite piires
   2. Liigse suurtäheluku kasutamine on keelatud (lubatud kuni 1 sõna sõnumi kohta, samuti kasutajanimed)
   3. Sarnase sisuga sõnumite või käskude korrutamine on keelatud (lubatud kuni 3 korda järjest)
   4. Tähemärkide liigselt pikendamine, sisutu tähemärkide joru jm sisutu tekstiga vestlusakna reostamine on keelatud
  2. Vestluse sisu
   1. Käsku /abi ei tohi kasutada muul otstarbel kui reeglite rikkujatest teada andmiseks või muul põhjusel abi küsimiseks
   2. Kaasmängijate isiklikke andmeid avaldada ei tohi (nimi, isikukood, elukoht, vanus, sünniaeg, pereliikmed, pildid, IP jne)
   3. Rassism, seksism ning usuline, etniline jms diskrimineerimine on keelatud
   4. Ropendamine (k.a tärnid ja lühendid), alaealistele ebasobivate väljendite kasutamine jms on keelatud
   5. Kaasmängijate ähvardamine ning väljapressimine, valetamine, petmine jms on keelatud (v.a Factionsis ja Vanillas)
   6. Teiste sõimamine, solvamine, maha tegemine jms on keelatud
   7. Esemete, seisuste vms lunimine ja palumine on keelatud
   8. Kuritegevuse õigustamine ja õhutamine on keelatud
   9. Perepoliitika (v.a Survivalis)
    1. Pereliikme (ehk ema, isa, laps, pruut, peigmees, abikaasa jne) otsimine on keelatud
    2. Teiste mängijate pereliikmeks nimetamine on keelatud
    3. Avalikult abiellumine, paari panemine, "musutamine" jms on keelatud
    4. Perepoliitika on lubatud vaid privaatses vestluses, oma kodus jm mitteavalikes kohtades
   10. Reklaamimine
    1. Serveriväliste teenuste, kaupade, esemete jms avalik ost/müük/vahetus jne on keelatud (v.a Survivalis)
    2. Tegevused, mis võivad tuua teise Minecraft serverisse või selle majutajale (v.a Nuhvel) rohkem mängijaid/kliente, on keelatud
    3. Oma YouTube'i, Twitchi, blogi, veebilehe jms reklaamimine on keelatud v.a Ajaviite alafoorumis või kasutaja profiilil
    4. Keelatud on jagada või mainida Eesti Vabariigi seadustega vastuolus olevaid lehekülgi, tooteid/teenuseid jms
 2. Serveris

  1. Üldine
   1. Kasutaja
    1. Teise isiku, mängija, seisuse vms kehastamine on keelatud (k.a väga sarnased kasutajanimed)
    2. Ropp, solvav või muul moel sobimatu kasutajanimi või välimus on keelatud
    3. Teise isiku kasutajasse sisenemine või selle üritamine on keelatud
    4. Igaüks saab esindada ainult enda kasutajat
   2. Kahjustamine
    1. Mängija
     1. Teiste vara ja selle seisukorra omavoliline muutmine jms on keelatud (v.a Factionsis ja Vanillas)
     2. Teiste põhjuseta tüütamine, segamine, jälitamine, loata nende alal viibimine (v.a Factionsis ja Vanillas) jms on keelatud
     3. Teiste tapmine väljaspool selleks ettenähtud PVP ala on keelatud (v.a Factionsis ja Vanillas)
     4. Kaasmängija kahjustamine valesüüdistuse, tõestuseta kaebuse vms kaudu on keelatud
    2. Server
     1. Serveri tahtlik kokku jooksutamine, läägama panemine jms on keelatud
     2. Suurte loomafarmide jms tegemine on keelatud (üle 100-pealine sama tüüpi loomade farm ühel mängijal)
     3. Suurte (4 või rohkemate spawneritega) ja/või avalike XP farmide (v.a Survivalis) jms tegemine on keelatud
     4. Serverit koormavate punakivimasinate jms tegemine on keelatud
     5. Serveri maine kahjustamine on keelatud
     6. Alguspunktide ja nende ümbruse kahjustamine on keelatud
   3. Häkkimine
    1. Mängu lisad
     1. Läbipaistvate plokkidega ressursipakid on keelatud
     2. Originaalse mängu juurde mittekuuluvad komponendid on keelatud, v.a:
      1. Teepunktide lisad
      2. Enda armori ja võlujookide staatuse näitajad
      3. Mängu esteetilist poolt muutvad lisad
      4. Vestlusakent lihtsustavad lisad
      5. Serverivälise vestluse lisajad
      6. Videote/piltide tegijad
      7. CPSi näitajad
     3. Muu hulgas on lubatud:
      1. OptiFine
      2. LabyMod
    2. Muud
     1. Häkkeriga teadlikult läbisaamine on keelatud (neilt asjade ostmine või tasuta vastu võtmine, nendega tiimis olemine jms)
     2. Hiire ja klaviatuuri eripärade kasutamine PVP ajal on keelatud (mitmekordne klikkimine ühe nupuvajutusega jms; kuid mitte kiirklahvid, nt nupud 1-9 hiirel)
     3. PVP ajal põgenemine on keelatud (välja logimine, teleportimine; k.a juhud, kus keegi pole mängijat veel rünnata jõudnud, kuid üritab seda teha)
     4. PVP maailmas tapmiste arvu tehislik suurendamine (teise rahuliku mängija mitmekordne järjest tapmine) on keelatud
   4. Muu
    1. Mängu ja serveri vigade ära kasutamine ja nendest viivitamatult Meeskonnale teavitamata jätmine on keelatud
    2. Loomingulisest moodist esemete, XP jms ületoomine ellujäämise moodi on keelatud
  2. Meeskond
   1. Meeskonnaliige peab:
    1. säilitama rahu, mitte alluma mängijate provokatsioonidele
    2. oskama ja kasutama korrektset eesti keelt
    3. olema vähemalt 13-aastane
    4. olema aktiivne (vähemalt ~10 tundi nädalas serveris)
    5. aitama kaasmängijaid
    6. jagama mängijatele soovi korral serveri kohta vajalikku infot (lingid kodulehele või foorumile, serveri email, Juhtkonnaliikmete kasutajanimed jms)
    7. teavitama foorumis oma eemalolekust, muidu võidakse seisus ebaaktiivsuse tõttu eemaldada
    8. oskama kasutada pluginaid Karistaja, GriefPrevention ja WorldGuard
    9. tagama mängijaskonna heaolu serveris
   2. Meeskonnaliige ei tohi:
    1. karistada ilma tõendusmaterjalita (v.a juhul, kui meeskonnaliige oli ise rikkumise tunnistajaks)
    2. karistada ilma põhjuseta
    3. karistada uuesti varem sooritatud rikkumise eest, mille eest mängija on juba karistuse saanud
    4. olla kaasmängijate suhtes üleolev ega ülbe
    5. provotseerida, põhjuseta vaielda, norida, kiusata teist meeskonnaliiget
    6. olla lapsiku käitumise, liigse lollitamise jms
    7. põhjuseta kasutada antud lisaõigusi enda tarbeks
 3. Foorumis

  1. Teemad ja postitused peavad olema sobiva alafoorumi/teema all, vastasel juhul teema/postitus kustutatakse või liigutatakse mujale
  2. Sisutühjade postituste/teemade tegemine on keelatud
  3. Kaebuste tegemisel peab olema tõendusmaterjal
  4. Kasuta registreerimisel oma serveri kasutajanime, nii saad automaatselt oma Kasutaja näo profiilipildiks

Hääleta serveri poolt ja saa hääletuskasti võti! Aktiivseimatele hääletajatele kuu lõpus auhinnad!

Autoriõigus © 2011-2018 Wabariik. Kõik õigused kaitstud.
Kasutame uhkusega: Nuhvel, NodeBB, Spigot, Slack, Buycraft, RestrictedCreative jpm.

Looks like your connection to Wabariik was lost, please wait while we try to reconnect.