Home Majandus T1 Mall of Tallinn läheb pankrotti

T1 Mall of Tallinn läheb pankrotti

by Annika Kask
T1 Mall of Tallinn

Kaubanduskeskus T1 Mall of Tallinn liigub värske Riigikohtu otsusega kindlalt pakroti suunas. Valmimis saati suurtes majandusraskustes vaevelnud kaubanduskeskust ootab uut omanikku.

VAATA EESTI VIDEOSID

Riigikohus otsustas jätta menetlusse võtmata T1 omanikfirma ASi Tallinna Moekombinaat määruskaebuse, milles vaidlustati Harju maakohtu määrus lõpetada ASi Tallinna Moekombinaat saneerimismenetlus.

Riigikohus otsustas jätta T1 omanikfirma AS-i Tallinna Moekombinaat määruskaebuse menetlusse võtmata, milles vaidlustati Harju Maakohtu määrus lõpetada AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetlus. Sellega seoses jõustus saneerimismenetlust lõpetav kohtumäärus ehk T1 läheb pankrotti.

AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluv AS Tallinna Moekombinaat (TMK) vaidlustas 15. veebruaril Tallinna ringkonnakohtu määruse, millega otsustati jätta rahuldamata TMK ja selle kolme võlausaldaja määruskaebused, milles vaidlustati Harju Maakohtu määrus lõpetada AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetlus.

Riigikohus otsustas jätta määruskaebuse esmaspäeval menetlusse võtmata. Sellega seoses jõustus saneerimismenetlust lõpetav kohtumäärus. Ilma saneerimismenetluseta ei ole AS Tallinna Moekombinaat suuteline oma kohustusi täitma ja on muutunud püsivalt maksejõuetuks, teatas ettevõte börsile.

Tulenevalt TMK suhtes juba varasemalt Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l poolt esitatud pankrotiavaldusest peaks edasine menetlus jätkuma pankrotimenetlusena ja TMK eraldi pankrotiavaldust ei esita.

TMK plaanib jätkata igapäevase majandustegevusega kuni ajutise halduri nimetamiseni, tehes seda avatult kohtu ja võlausaldajate suhtes, et parimal moel säilitada nii ettevõtte kui vara väärtust. Seejärel on T1 Mall of Tallinn keskuse tegevuse jätkamine pankrotihalduri ja võlausaldajate otsustada.

AS Pro Kapital Grupp konsolideerib tütarettevõtte TMK finantstulemusi kuni kontrolli kaotamise hetkeni tütarettevõttes. Kontrolli kaotamise hetk saabub TMK pankroti väljakuulutamise ja halduri määramisega.

Praeguse seisuga kannab pankroti väljakuulutamisel AS Pro Kapital Eesti (TMK emaettevõte) kahju maksimaalselt 26,4 miljonit eurot, sh on laen summas 22,2 miljonit, intressid summas 3,7 miljonit ja tasumata arved summas 0,5 miljonit eurot. Investeering tütarettevõttesse on kapitaliosaluse meetodil juba 2020. aasta lõpu seisuga alla hinnatud 0-ni.

Maksimaalne võimalik negatiivne mõju AS-i Pro Kapital Grupp konsolideeritud omakapitalile on praeguse seisuga 39,7 miljonit eurot (sisaldades esialgset investeeringut tütarettevõtte aktsiakapitali). Samas tekib TMK konsolideerimise lõpetamisel AS-il Pro Kapital Grupp positiivne mõju TMK negatiivse omakapitali konsolideerimise lõpetamisest. TMK negatiivne omakapital on emaettevõtte kinnitusel suurem kui maksimaalne negatiivne mõju. Tütarettevõtte näitajate konsolideerimisel on TMK mõju AS Pro Kapital Grupp konsolideeritud tulemustele negatiivsem kui mõju kontrolli kaotamisel. Lõplik mõju suurus selgub kontrolli kaotamise hetkel.

TMK pankrot ei avalda mõju kontserni likviidsusele ega lühiajalistele rahavoogudele. Emaettevõtte AS Pro Kapital Eesti pikaajalistele rahavoogudele avaldub mõju TMK laenude, intressimaksete ja tasumata arvete laekumata jäämises.

AS Pro Kapital Grupp jätkab kinnisvaraprojektide arendamist. Ükski kontserni ettevõtte ei ole taganud TMK kohustusi. Pro Kapital Grupi kinnisvaraarendusi Eestis, Lätis ja Leedus teostavad eraldiseisvad tütarettevõtted, mida finantseeritakse iseseisvalt.

Majandus

0 0 votes
Article Rating
Spread the love

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x