«Kui te väidate, et siin on rikutud toimingupiirangut, siis palun, tehke avaldus. Teie ei ole uurimisorgan. Tehke kõigepealt avaldus kriminaalasja algatamiseks,» ütles Kallas esmaspäeval Helmele.

Kallast toetas ka Sibul. «Ma ei ole selle komisjoni esimees ega ka aseesimees, aga minu arvates on meil mõistlik need kuulamised ära lõpetada,» pani ta ette ja lisas, et tema arvates võiksid selle teemaga edasi tegeleda uurimisorganid.

Helme: minister korraldas ja suunas protsessi

Helme esitatud kuriteokaebuse kohaselt on põhjust kahtlustada, et Keit Pentus-Rosimannus korraldas ja suunas kontrollikoja liikme nimetamise protsessi ettevalmistamist rahandusministeeriumis ning selle valitsusse viimist ajal, mil tal oli endal isiklik majanduslik huvi selle ametikohaga seoses.

Helme sõnul väljendas Keit Pentus-Rosimannus enda soovi sellele ametikohale kandideerimiseks ning sellega kaasnevat majanduslikku huvi juba 2022. aasta alguses nii Kaja Kallasele kui ka teistele poliitikutele.

“Kuna Keit Pentus-Rosimannus ennast Euroopa Kontrollikoja kandidaadi valitsusse viimise protsessist rahandusministeeriumis ei taandanud, vaid, vastupidi, osales selles aktiivselt, siis võis Pentus-Rosimannus panna toime toimingupiirangu rikkumise,” teatas Helme.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon viis septembris ja oktoobris läbi istungid, mille käigus küsiti selgitusi poliitikutelt, sealhulgas Keit Pentus-Rosimannuselt, Kaja Kallaselt, Urmas Reinsalult, Helir-Valdor Seederilt, Jüri Rataselt ning rahandusministeeriumi ametnikelt.

Kuriteokaebuse koostamisel on tuginetud ka rahandusministeeriumile ja riigikantseleile esitatud teabenõuetele ja vastustele, mis sisaldavad muu hulgas Keit Pentus-Rosimannuse ja ametnike kirjavahetust.

Kuriteokaebus tugineb EKRE sõnul järgmistele asjaoludele:

Valitsuse reglemendi kohaselt esitab Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi valitsusele otsustamiseks rahandusminister. Pentus-Rosimannus oli riigisisesest protsessist ja enda kui rahandusministri rollist sellest protsessis teadlik. Samuti nähtub kirjavahetusest, et rahandusminister küsis rahandusministeeriumi ametnikelt kõnealuse protseduuri ja kandidaatide taustanõuete kohta informatsiooni juba 2022. aasta alguses.

 

2022. aasta veebruaris andis Pentus-Rosimannus peaministrile põhimõttelise nõusoleku olemaks potentsiaalne kandidaat. Pärast seda seiskas Pentus-Rosimannus kontrollikoja liikme esitamisega seonduvad toimingud enam kui pooleks aastaks. Seda võib põhjendada tõsiasi, et Kallase esimeses valitsuses ei jõudnud Reformierakond ja Keskerakond Pentus-Rosimannuse kandidatuuri suhtes üksmeelele.

Kõigest nädal aega pärast uue valitsuse ametisse nimetamist ehk 25. juulil 2022 taaskäivitas Pentus-Rosimannus rahandusministeeriumis kõnealuse protsessi ning andis ametnikele korralduse valmistada kahe päevaga ette kandidaadi nimetamisega seonduvad dokumendid ning ilma nimeta eelnõu. Materjalid saadeti peaministribüroole ning need võeti aluseks erakondade esimeeste vahel toimunud aruteludele.

 

5. septembril 2022 andis Pentus-Rosimannus peaministrile ametliku nõusoleku olemaks kontrollikoja liikme kandidaat ning Rahandusministeeriumi ametnikud hakkasid peaministri palvel ette valmistama Pentus-Rosimannuse nime kandvaid dokumente.

 

Pentus-Rosimannus andis rahandusministeeriumi ametnikele 5. septembril 2022 korralduse viivitada dokumentatsiooni üleslaadimisega dokumendihaldussüsteemi Delta. Materjalid sisestati Deltasse alles 7. septembril 2022 kell 23.25 ehk siis vabariigi valitsuse istungile eelneval ööl. See võimaldas vältida poliitilist diskussiooni ja avalikkuse tähelepanu.

 

7. septembril 2022 jagas Pentus-Rosimannus enda nõunikele juhiseid selle osas, kuidas tuleks parandada valitsusele esitatavat CV-d. Samal päeval meenutas Pentus-Rosimannus rahandusministeeriumi ametnikele ka seda, et dokumentatsiooni ametlik esitaja valitsusele on siiski Urmas Kruuse, mitte tema.

 

8. septembril 2022 hommikul sõitis Pentus-Rosimannus lähetusse. Samal päeval esitas rahandusministeerium vabariigi valitsusele heakskiitmiseks korralduse eelnõu «Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi esitamise» kohta, mille allkirjastas rahandusministri ülesannetes Urmas Kruuse.

Eesti