Home » Eesti Energia hakkab pakkuma riiklikku universaalteenust

Eesti Energia hakkab pakkuma riiklikku universaalteenust

by Wabariik
elektrihind

Universaalteenus on riiklikult reguleeritud hinnaga elektripakett mida Eesti Energia hakkab pakkuma kodutarbijatele ja edas.

Universaalteenus on riigipoolne valikmeede, mis aitab inimestel maandada riske ja leevendada tuleva talve potentsiaalseid hinnatõuse. Universaalteenusele viiakse automaatselt üle kõik kliendid, kelle kehtiv elektripakett on kallim. Sellega saavad vabatahtlikult liituda kõik eratarbijad ja korteriühistud.

Eesti Energial on kohustus müüa elektrit universaalteenusena nii kodutarbijatele kui kõigile elektri edasimüüjatele alates selle aasta 1. oktoobrist kuni 30. aprillini 2026. Ka teised elektrimüüjad võivad oma klientidele universaalteenust pakkuda ning nad saavad õiguse osta selleks vajamineva elektri Enefit Powerilt.

Riiklik universaalteenus

Universaalteenus on riigi loodud võimalus osta järgneval neljal aastal elektrit börsivälise hinnaga.

Universaalteenus on mõeldud kodutarbijatele ja kodutarbijatele elektrit vahendavatele isikutele (korteriühistud, haldusettevõtted jt).

Hind kujuneb börsiväliselt Konkurentsiametiga kooskõlastatud tootmishinna alusel. Tootjahinnale lisandub müüja kulukomponent.

Kuidas käib universaalteenusele üleminek?

Kui sinu tänane elektripakett on kallim kui universaalteenuse hind, siis toob Eesti Energia automaatselt universaalteenusele üle. Energiamüüja annab sellest kirjaga teada. Kui sa ei soovi, et sind automaatselt üle toodaks, on sul võimalik sellest energiamüüjale kirja saabumisel märku anda.

Kui sinu elektripakett on täna soodsam kui universaalteenuse hind, siis automaatselt sind üle ei tooda- Soovi korral saad universaalteenuse ise valida muutes e-teeninduses oma kehtivat elektrilepingut.

Oluline info universaalteenuse kohta

  • Universaalteenuse hind ei ole veel täna teada. Hind võib muutuda igal ajal, sõltudes tootmiskulude tõusust või langusest.
  • Leping kehtib kuni 30. aprillini 2026. Soovi korral on võimalik igal hetkel universaalteenuse paketist tasuta väljuda.
  • Elekter on toodetud Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Poweri põlevkivielektrijaamades.

Kuidas kujuneb universaalteenuse lõpphind kliendile?

Universaalteenuse hind kujuneb kahes järgus.

  1. Kõigepealt kinnitab Konkurentsiamet universaalteenuse tootjahinna, mis põhineb Enefit Poweri elektrijaamade kuludel. Tootjahinnas sisalduvad näiteks põlevkivi hind, CO2 hind, keskkonnatasud, tööjõukulud, remondikulud jm.
  2. Tootjahinnale lisanduvad elektrimüüja teenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud, mõistlik ärikasum ja käibemaks. Seeläbi selgubki universaalteenuse lõpphind kliendile. Eri elektrimüüjad võivad pakkuda erinevat lõpphinda.

Elektri Universaalteenus

Related Articles

Leave a Comment