Jõhvi vallavanema Max Kauri koht on poliitilses võimuvõitluses kõikuma löönud. Tema erakonnakaaslased Eduard East ja Arthur Seppern esitasid koos Allan Männi ning Nikolai Ossipenko valimisliidu "Jõhvi - Meie Kodu" saadikutega Kauri vastu umbusaldusavalduse.

Nikolai Ossipenko: Keskerakond peab otsustama, mida ta tahab

Eelmine neljapäev esitasid 11 saadikut eesotsas Ossipenko valimisliidu "Jõhvi - Mei Kodu" umbusalduseavalduse vallavanem Max Kaurile.

"Seoses vallavanem Max Kauri suutmatusega kontrollida oma otseste alluvate tööd ja korduvate Jõhvi valla mainet kahjustavate ebaratsionaalsete otsuste vastuvõtmisega avaldavad Jõhvi vallavolikogu keskfraktsioon ja fraktsioon "Jõhvi − Meie Kodu" umbusaldust vallavanemale Max Kaurile," luges volikogu istungil umbusaldusavalduse ette keskfraktsiooni esimees Arthur Seppern, kes on kinnitanud, et on ise nõus asuma vallavanema kohale.

Õlitatud peipsi äärne käsuliin on hakanud tõrkuma

Umbusalduse põhjuseks on Max Kauri peipsi äärest tulevate käskude eiramine ja see, et ta ei ole ühele kaubanduskeskusele väljastanud tänaseni tegevusluba.

Anonüümsust palunud volikoguliige: "Kõik me teame volikogus mis on umbusalduse tegelik põhjus. Volikogu istungid on muutunud komöödiaks ja tegelikke otsuseid võetakse vastu peipsi ääres."

Keskerakond tahab mässajad erakonnast väljavisata

Pühapäeval erakorraliselt kokku tulnud Keskerakonna Jõhvi osakond tegi Keskerakonna juhatusele etteaneku heita erakonnast välja volikogu esimees Eduard East ja volikogu keskfraktsiooni esimees Arthur Seppern. Samal ajal lükati tagasi keskfraktsiooni kuuluva volikogu liikme Allan Männi soov astuda Keskerakonda. 

Max Kaur sai erakonna Jõhvi osakonna juhatuselt ülesande hakata pidama läbirääkimisi opositsioonis oleva  Reformierakonna ja valimisliiduga "Jõhvi Eest" uue võimuliidu moodustamiseks.

Vallavanem Max Kauri vastukäik

Arthur Sepperni juhitav Jõhvi Hooldekeskuse SA saab nõukogusse uued vallavalitsusele lojaalsed liikmed. Samuti kuulutatakse välja Jõhvi spordikooli direktori konkurs.

Kui Keskerakond heidab Sepperni ja Easti erakonnast välja, siis laguneks ka fraktsioon ning ainsa erakonna esindajana jääks volikogusse Jekaterina Vassiljeva.
 
Keskerakonna Jõhvi osakonda juhatusse kuuluvad: Martin Repinski, tema elukaaslane volikogu liige Jekaterina Vassiljeva, Aleksandr Tsarkov, Arthur Seppern ja Eduard East.
 
Neljapäeval selgub kas Jõhvi volikogu suudab ennast tõestada ja murda seni nii hästi õlitatud peipsi äärne käsuliin!