Keskerakonnast väljavisatud Eduard East on oma volikogu esimehe koha pärast sedavõrd kartma hakanud, et püüab homset volikogu istungit igati takistada.

Ettevõtja ja Jõhvi volikogu liige Teet Enok ütleb, et tegemist on seaduse rikkumisega. "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ei näe ette kokku kutsutud volikogu istungi ära jätmist. Kui volikogu esimees ei juhata volikogu, siis teeb seda vastavalt seadusele volikogu aseesimees. Kui volikogu aseesimees ei juhata või osale teeb seda vastavalt seadusele vanim volikogu liige.".

Samuti ei näe seadus ette umbusalduse tagasivõtmist eestseisuses, seda saab teha vastavalt seadusele ainult volikogu istungil ja varemesitatud avalduse täiskooseisus.

Teet Enok: "Jõhvi valla põhimäärus ütleb, et volikogu  kutsutakse kokku seaduses ettenähtud korras. Jõhvi Valla põhimäärus ei näe ette istungi ära jätmist.".

Endise Jõhvi volikogu esimehena tunneb Enok Kohaliku omavalitsuse korralduse seadust põhjalikult ja detailselt.

Jõhvi volikogu esimees Eduard East tegi kolmapäeval katse jätta ära 4. juunil toimuv volikogu istung, mille ta eelmisel reedel kokku kutsus, viidates asjaolule, et 8 volikogu liiget 11st on oma allkirja vallavanem Max Kaurile esitatud umbusaldusavalduselt tagasi võtnud.

Kolmapäeva pärastlõunal saabus volikogu kantseleisse avaldus, kus 8 volikogu liiget teatasid, et võtavad tagasi oma allkirja umbusaldusavalduselt, mille nad eelmisel neljapäeval vallavanem Max Kauri vastu esitasid.   Allkirja tagasivõtmisest teatasid Tamara Luigas, Andrei Ojamäe, Velli Naber, Tamara Põlevina, Jelena Bezvoditskaja ja Dmitri Smirnov fraktsioonist "Jõhvi - Meie Kodu" ning Eduard East ja Irina Šulgina Keskerakonna fraktsioonist. Umbusalduse algatajatest polnud seal Arthur Sepperni, Allan Männi ning Aleksandr Romanovitši allkirja.

Kella 15 kutsus Eduard East kokku volikogu eestseisuse, et küsimust arutada. 

East teatas, et otsustas neljapäevase volikogu istungi ära jätta, kuna umbusaldusavaldus on tagasi võetud ja sellega on seotud kõik päevakorrapunktid.

East ütles, et kuigi seaduses pole öeldud, et volikogu esimehel on õigus istungit ära jätta, pole seal öeldud ka vastupidist ning kuna volikogu esimees kutsub seadusest tulenevalt istungi kokku, siis sellest saab järeldada, et volikogu esimees saab ka istungi ära jätta.

Kuigi seadus ütleb, et istungul esitatud umbusaldusavaldust menetletakse järgmisel volikogu istungil, on Easti sõnul loogiline, et kui umbusaldusavaldus võetakse tagasi, siis pole midagi menetleda. Selle kohta, et umbusaldusavalduse esitajatest kolm ei pannud oma allkirja selle tagasivõtmise avaldusele, vastas East, et see ei tähenda, kuna umbusaldusavalduse esitamiseks on tarvis vähemalt neljandikku volikogu koosseisu häältest.

Eestseisuse erakorralisel istungil osalenud volikogu liige Teet Enok ütles, et kui East kinnitas, et neljapäevane istung jääb ära, siis tema  teavitab volikogu liikmeid, et istung ei jää ära. "Kui volikogu esimees või aseesimees ei tule kohale, siis viib istungi läbi volikogu vanim liige. Leiame ka lahenduse, kuidas istungit protokollida. Istung on, nagu seadus ette näeb, neli päeva ette välja kuulutatud," ütles ta. 

Enoki hinnangul on pigem ebaseaduslik äsjatoimunud volikogu eestseisuse istung. "Eestseisuse istungi läbiviimise kohta andis Eduard East teada pool tundi enne algust SMSi teel. Seetõttu ei saanud istungil osaleda mitmed eestseisuse liikmed," kinnitas ta.

Opositsioonilise fraktsiooni "Jõhvi Eest" esimees Niina Neglason sõnas, et umbusaldusavaldust saa sellisel moel enne istungit tagasi võtta, sest seadus ütleb, et umbusaldusavaldust menetletakse ainult volikogu istungil.  

"Seadus ei näe volikogu esimehel ette istungi tühistamise õigust. Avalikus halduses kehtivad ainult need seadused mis on kirja pandud, aga mitte need, mida võib juurde mõelda. Volikogu esimehel on õigus volikogu kokku kutsuda. Volikogu esimehe õiguse kohta volikogu istung ära jätta või edasi lükata, ei ütle seadus midagi. Järelikult on ta neljapäevaks volikogu istungi kokku kutsunud ja meie kavatseme sinna kohale minna," sõnas ta.

Nii võib juhtuda, et volikogu istung ikkagi toimub isegi juhul, kui volikogu esimees ise sinna kohale ei lähe.

Jõhvi võimukriis lahvatas siis, kui eelmisel nädalal andsid "Jõhvi - Meie Kodu" ja Keskerakonna võimuliidu saadikud üle umbusaldusavalduse vallavanem Max Kaurile. Kolmapäeva hommikul teatas Keskerakond, et otsustas umbusalduse tõttu erakonnast väljja visata Eduard Easti ning volikogu liikme Arthur Sepperni. Praegu on sellest tulenevalt sündimas uus koalitsioon, mis jätaks umbusaldajate tuumiku võimust kõrvale ning sel juhul jääks oma 2500 euro suuruse kuupalgaga töökohast ilma ka Eduard East.

Jõhvi uudised

Comments (2)

Rated 5 out of 5 based on 1 voters
This comment was minimized by the moderator on the site

Krt sealt Jõhvist tulevad uudised nagu mingist maffia sõjast või lahingu rindelt

Tiit
This comment was minimized by the moderator on the site

Kas te päris tööd ka seal vallavalitsuses teete või on kõik raha juba Ossipile ära kanditud ja teete lihtsalt tsirkust?

Meelis
There are no comments posted here yet

Lisa oma kommentaar

  1. Posting comment as a guest.
Rate this post:
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below