Me ei suuda mõista, kuidas teie, austatud otsustajad, sööte hea meelega Hispaania kurki ja Poola õuna, mida vaevalt on korjanud eestlased, rääkimata kasvatamisest ja transportimisest, aga te ei taha süüa Eesti maasikaid. Eestis kasvanud ja kasvatatud maasikaid. Miks ometi? Kas tõesti on parem, kui niidame mädanenud marjad koos lehtedega maha kompostiks? Oleme selleks sunnitud, kui te kohe ei lõpeta Eestile kahjulikke ja põhjendamatuid piiranguid.

Valitsus on Eesti hooajatööliste puuduse leevendamisel siiani lahenduste leidmist lihtsalt imiteerinud, kui välja arvata seadusemuudatus, mis lubas riigis juba viibival välistööjõul juuli lõpuni siia jääda. Suur tänu vastutuleku eest! Põllutööde hooaeg Eestis ei lõpe aga juulis. Seda ei saa kehtestada ühegi eri- ega hädaolukorrajuhi korraldusena. Maasikakorjajad on jätkuvalt piiri taga.

Siiani riigi poolt välja pakutud meetmed kohalike inimeste tööle saamiseks pole ennast õigustanud tänu Töötukassa kõrgele hüvitismäärale ning kriisiaegsetele palgatoetuse meetmetele, mis ei motiveeri inimesi põllule tulema. Tegelikult teeb riik kõik, et neid Eesti inimesi, kellel tööd ei ole, põllult eemal hoida. Näiteks keelab töötul hooajatööd tehes lisasissetulekut teenida. Seegi on peeglisse vaatamise koht.

Kõik meie lähiriigid, kes hooajatöölisi vajavad, on probleemi lahendanud. Valitsused on võtnud aktiivse ja mõistliku hoiaku. Soome, Rootsi, Saksamaa, Poola ja Ühendkuningriigi valitsused on pidanud läbirääkimisi ja sõlminud Ukraina valitsusega tööjõu vahendamiseks vajalikud kokkulepped. Nemad seisavad oma põllumeeste eest, miks Eesti seda ei suuda? Mis meil viga on?

Hea minister! Võtame eeskuju Soomest.

Soome valitsus lubab sel hooajal riiki siseneda 4500 välismaalt pärit põllumajandussektori hooajatöötajal, ehkki inimeste liikumine üldiselt on piiratud. Soome valitsus otsustas esimeses etapis, et riiki lubatakse tulla 1500 Ukraina võõrtöölist. Seejärel tehti otsus veel 3000 hooajatöölise riiki lubamiseks.

Soome valitsus on töötajate liikumise võimaldamiseks Ukraina valitsusega kokkuleppe sõlminud ja osutanud põllumajandustootjatele abi asjade korraldamisel. Põhjanaabritel on välja töötatud kava, kuidas tagada välistööjõu riiki sisenemisel inimeste tervis ja ohutus viiruse leviku tõkestamiseks. Võõrtöötajatel on tervisekindlustus ja nad saavad vajadusel meditsiinilist abi tavalises korras. On toimivad lahendused, kuidas toimub välistöötajate transport ettevõtetesse ja karantiin töötajaid vastu võtvates ettevõtetes. Soome põllumeestele on hädavajalik tööjõud tagatud – nende valitsus on selle eest seisnud. Ka Eesti annab oma panuse Soome tööjõumurede lahendamiseks.

Eestis on Ukraina tööliste põllule jõudmise asemel jõudnud poodidesse odav Ukraina kurk... Lubame ka Eestis ukrainlased põllule!

Minister Arvo Aller, aidake meid ja tulge kohe tööle tagasi!

Kirjale on alla kirjutanud Eesti Maasikakasvatajate Liidu juhatuse liige Elke Lillemets, Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Põllumeeste avalik kiri maaeluministrile